קבוצות פייסבוק של Fashion bloggers

רשימה מאוד ארוכה של של קבוצות פייסבוק הקשורות לאופנה. לצורך פרסום ויצירת שיתופי פעולה.