טמפלייט לאימייל שאפשר לשלוח לנמענים בעקבות תקנות ה GDPR

תקנות ה GDPR נכנסו לתוקפם ב 25 למאי 2108. תקנות אלו מטילות עונשים כבדים על הפרת פרטיות של תושבי האיחוד האירופי. במידה ויש לכם קבוצת דיוור מצורף נוסח שאותו הייתי ממליץ לשלוח לנמענים בקבוצת דיוור זו.

AN UPDATE

We've recently made some changes to our Privacy Policy and wanted to let you know what's new and what happens with the information you share with us.

This is probably one of many emails you've received over the past few days because of new laws enacted in the EU, and so we wanted to be clear about our policies, as effective 5/25/18.

By continuing to visit ***yourwebsite*** and open (and love) our emails, after this date, you acknowledge our updated Privacy Policy, as outlined on our site. Additional questions? Feel free to contact **company name** Customer Care.